Hukum menguburkan jenazah Muslim waktu malam

30 April 2020 by no comments Posted in doa menguburkan jenazah muslim

Menurut Lembaga Fatwa Dar al-Ifta’ Mesir, para ulama sepakat boleh hukumnya melangsungkan pemakaman jenazah pada waktu malam.

Mengutip Syekh al-Hathab al-Maliki dalam Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil, menyatakan boleh mengubur jenazah malam hari. 

Menurut Imam an-Nawawi, pemakaman Fathimah, putri Rasulullah SAW yang dilaksanakan malam hari menunjukkan kebolehan tersebut.

Meski demikian, jika memungkinkan pelaksanannya siang hari, selama tidak ada halangan, tentu lebih utama. 

Sebagian ulama menghukumi makruh memakamkan jenazah malam hari meski tetap memperbolehkannya. Mereka merujuk pada hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah.

Sewaktu Rasulullah sedang berkhutbah, beliau pernah mendapat kabar ada seorang sahabat yang meninggal pada malam hari dan langsung dimakamkan malam itu juga. Rasul melarang pada malam hari sampai dia dishalatkan secara bersama-sama keesokannya, kecuali jika memang ada hal yang mendesak. 

Namun, sekali lagi, mayoritas ulama berpandangan hukum memakamkan jenazah malam hari tidak makruh. Selain pemakaman Fatimah, banyak pula sahabat, termasuk Abu Bakar yang dimakamkan pada malam hari. 

Source: https://republika.co.id/berita/plck66320/apa-hukum-menguburkan-jenazah-di-waktu-malam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *
*

Related Story