3 Doa Ketika Mendengar Kabar Orang yang Meninggal

29 December 2021 by no comments Posted in artikel

doa mendengar orang meninggal

Mengetahui doa saat mendengar orang meninggal sangatlah penting bagi seorang muslim. Mengapa? Karena, ketika mendengar kabar orang meninggal, umat muslim harus mendoakan mereka yang telah tiada. Menurut Hadis Riwayat Ad-Dailami, Rasulullah saw. bersabda:

Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istigfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas mereka.

Maka dari itu, umat muslim disunahkan untuk membaca doa kepada orang yang sudah meninggal dunia agar senantiasa urusan mereka di akhirat nanti dapat diringankan oleh Allah Swt. Berikut adalah doa mendengar orang meninggal yang harus dipanjatkan umat muslim.

Apa Saja Doa Ketika Mendengar Kabar Orang Meninggal?

1. Membaca Istirja

Ketika mendengar kabar tentang orang yang meninggal, hal pertama yang dilakukan oleh seorang muslim adalah membaca istirja, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 156:

Allażīna iżā aṣābat-hum muṣībah, qālū innā lillāhi wa innā ilaihi rāji’ụn.

Yang berarti, “(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.

Dalam Hadis Ibnu Abbas RA, Rasulullah saw. Bersabda:

“Kematian itu mengejutkan. Saat kalian mendengar kabar saudara kalian meninggal dunia, maka berdoalah:

Innā lillahi wa innā ilahi rajiun, wa innā ilā rabbinā lamungqolibūn. Allahummaktubhu ‘indaka fil muhsinin. Waj’al kitabahu fi ‘illiyin, wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin wa lā tuharrimnā ajrahu wa lā taftinnā ba’dahu.

Yang artinya, “Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Swt., kepada-Nya kita kembali. Sesungguhnya hanya Allah-lah tempat semua kembali. Ya Allah, catatlah (orang yang meninggal itu) di sisi-Mu sebagai bagian dari golongan orang-orang yang baik, dan letakkanlah catatan itu di tempat yang paling tinggi. Gantikanlah kebaikan itu bagi keluarga yang ditinggalkan. Jangan Engkau haramkan pahalanya, dan jangan Engkau berikan kami fitnah setelah ditinggalkannya.

2. Membaca Doa Memohon Ampun Kepada Allah Swt.

Selain membaca istirja, umat muslim juga disarankan membaca doa untuk memohon ampunan kepada Allah Swt. Berikut adalah doanya:

Allahummaghfirli wa la hu (ha) wa’qibni min hu (ha) ‘uqbaa hasanah

Yang artinya: “Ya Allah, ampuni diriku dan dia dan berikan kepadaku darinya pengganti yang baik.

Doa lain yang bisa dibaca yakni: 

Allaahummaghfir lihayyinaa wamayyitinaa wasyaahidinaa waghaaibinaa washaghiiranaa wakabiiranaa wadzakarinaa wauntsaana

Yang artinya; “Ya Allah, berikanlah ampun, kami yang masih hidup dan kami yang telah meninggal dunia, kami yang hadir, kami yang ghoib, kami yang kecil-kecil kami yang dewasa, kami yang laki – laki maupun perempuan.

Allaahumma man ahyaitahu minnaa fa ahyihi ‘alal islaami waman tawaffaitahu minnaa fatawaffahu ‘alal iimaani

Yang artinya; “Ya Allah, siapa pun yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah dalam keadaan iman.

Baca Juga: 6 Cara Mengirim Doa Untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia

3. Membaca Doa Untuk Orang Meninggal

Dalam ajaran Islam, doa untuk orang meninggal dibedakan sesuai dengan jenis kelamin dari orang tersebut. Untuk laki-laki, doanya berbunyi sebagai berikut:

Allahummaghfir lahu warhamhu wa ‘aafihi aa’fu ‘anhu wa akrim nuzulahu wa wassi’ madkhalahu waghsilhu bil maa i wats-tsalji walbarodi wa naqqihii minal khathaa ya kamaa yunaqqats-tsawbul abyadhu minad danas wa abdilhu daaran khairan min daarihii wa ahlan khairan min ahlihii wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a ‘idzhu min ‘adzaabil qobri wa fitnatihi wa min ‘adzaabin naar.

Sedangkan untuk perempuan, doanya berbunyi sebagai berikut:

Allaahummaghfir laha warham ha wa’aafi ha wa’fu anha wa akrim nuzula ha wa wassi’ madkhola ha waghsil ha bil maa-i wats-tsalji wal barodi wa naqqi ha minal khothooyaa kamaa yunaqqots tsaubul abyadlu minad danasi wa abdil ha daaron khoiron min daari ha wa ahlan khoiron min ahli ha wazaujan khoiron min zaoji ha wa adkhil hal jannata wa ‘aidz ha min ‘adzaabil qobri wafitnati hi wa min ‘adzaabin naar.

Yang artinya: “Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, bebaskanlah, lepaskanlah kedua orang tuaku. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, bersihkanlah kedua orang tuaku dengan air yang jernih dan sejuk, dan bersihkanlah kedua orang tuaku dari segala kesalahan seperti baju putih yang bersih dari kotoran. Dan gantilah tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik, dari yang ditinggalkannya juga. Masukkanlah kedua orang tuaku ke surga, dan lindungilah dari siksanya kubur serta fitnahnya, dan siksa api neraka.

Setelah mengetahui doa-doa mendengar orang meninggal, jangan lupa untuk selalu memanjatkannya. Jika Anda sedang mencari pemakaman, Pemakaman Muslim Al-Azhar Memorial Garden Karawang menyediakan taman pemakaman berdasarkan syariat Islam dan dikelola secara profesional.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *
*

Related Story